Siirry pääsisältöön FC Haka

Uutiset

FC Hakan varsinainen yhtiökokous keskiviikkona 18.5.2022 klo 18.00

FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.5.2022 kello 18:00 alkaen Tehtaan kentällä Paviljonki-ravintolassa, osoitteessa Tehtaankatu 9, Valkeakoski.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. FC Hakan tilannekatsaus
 7. Tilikauden 1.12.2020–30.11.2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten valitseminen
 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 15. Tilintarkastajan valitseminen
 16. Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen
 17. Vuoden 2021 osakeantien merkitsemin SVOP:aan
 18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä
4.5.2022 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset
asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Valkeakoskella 4.5.2022,
Marko Laaksonen
hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT