Siirry pääsisältöön FC Haka

Uutiset

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 31.3.2014

FC Haka Oy:n (jäljempänä ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.3.2014 kello 18.30 alkaen Ravintola Paviljongissa, Tehtaan kentällä, osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yleinen tilannekatsaus ja joukkueen esittäytyminen
7. Tilikauden 1.12.2012–30.11.2013 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen
a. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle toistaiseksi voimassa olevan valtuutuksen päättää maksullisesta suunnatusta osakeannista, jossa annetaan merkittäväksi enintään yhteensä 20.000 kappaletta yhtiön A-sarjan uusia osakkeita merkintähintaan 2,5e/kpl.
17. Vuoden 2013 osakeantien merkitsemin SVOP:aan
18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 24.3.2014 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Valkeakoskella 17.3.2013

 

Marko Laaksonen
Hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT