Siirry pääsisältöön FC Haka

Uutiset

FC HAKA OY KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUS 18.3.2010

FC HAKA OY KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18.3.2010 kello 18.00 Hotelli Waltikassa, osoitteessa Hakalantie 6, 37600 Valkeakoski. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 17.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Oheisen esityslistan mukaiset asiat.

Asiakirjojen nähtävilläolo

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön toimistossa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski.

Osallistumisoikeus

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 17.3.2010 kello 17.00 mennessä joko sähköpostitse osoitteella toimisto@fchaka.fi tai puhelimitse Nina Helpiölle 040-484 1934 tai 03-584 5364 tai kirjallisesti osoitteella FC Haka Oy, Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa pyydetään toimittamaan yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valkeakoskella 9. maaliskuuta 2009

FC HAKA OY

Hallitus

——————————————-

FC HAKA OY

FC Haka Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.3.2010 klo 18.00, Hotelli Waltikka, Valkeakoski.

Esityslistahakalogo_uutinen

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan valinta

3. Sihteerin kutsuminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

5. Ääniluettelon vahvistaminen

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

7. Esityslistan hyväksyminen

8. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat

9. Osakeantivaltuutus hallitukselle

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta siten, että hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 200.000 uuden osakkeen antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen ja muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

10. Kokouksen päättäminen

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT