Siirry pääsisältöön FC Haka

Uutiset

Kutsu FC Haka Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.5. kello 18

FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.5.2015 kello
18.00 alkaen Ravintola Paviljongissa, Tehtaan kentällä, osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilannekatsaus, 3v. suunnitelma ja päävalmentajan ja joukkueen esittäytyminen
7. Tilikauden 1.12.2013–30.11.2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen
a. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle vuoden 2015 loppuun saakka
voimassa olevan valtuutuksen päättää maksullisesta suunnatusta osakeannista, jossa
annetaan merkittäväksi enintään yhteensä 20.000 kappaletta yhtiön A-sarjan uusia osakkeita
merkintähintaan 2,5e/kpl.
17. Vuoden 2014 osakeantien merkitsemin SVOP:aan
18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä
4.5.2015 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset
asiakirjat ovat nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Valkeakoskella 29.4.2015,
Marko Laaksonen
hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT