Siirry pääsisältöön FC Haka

Uutiset

FC Haka Oy:n Yhtiökokous 11.4.2023

FC Haka Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 11.4.2023 kello 16:00 alkaen Tehtaan kentällä Paviljonki-ravintolassa, osoitteessa Tehtaankatu 9, Valkeakoski.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen)

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. FC Hakan tilannekatsaus

7. Tilikauden 1.12.2021–30.11.2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15. Tilintarkastajan valitseminen

16. Hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta päättäminen

17. Vuoden 2022 osakeantien merkitseminen SVOP:aan

18. Kokouksen päättäminen

b. yhTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset muut kokousasiakirjat pidetään osakkeenomistajien nähtävillä 4.4.2023 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Tehtaankatu 9, 37600 Valkeakoski. Lisäksi alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.  

Valkeakoskella 3.4.2023,

Marko Laaksonen

hallituksen puheenjohtaja

FC Haka Oy

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT